Beoordelingsformulier werknemer

Naam *

Functienaam *

Evaluatie voor periode *

Datum van herziening *

Beoordelaar *


Doelstellingen *

Resultaten *

Aanvullende opmerkingen


Onderwerp *

12345
Vermogen om met een multidisciplinair team te werken
Enthousiasme & betrokkenheid naar het project/opdrachten
Conform de interne regels en processen (voltooien uurroosters, etc.)
Teamgeest: het vermogen om efficiënt te werken met collega's, het beheer van de conflicten met diplomatie
Initiatief en zelfstandigheid
Vermogen om werk op te volgen en voltooien zoals opgedragen
Belissingsmaker
Klant betrokkenheid
Communicatie vaardigheden (schriftelijk & mondeling): duidelijkheid, beknoptheid, juistheid
Technische vaardigheden omtrent de functievereisten
Analytisch en synthetische geest
Stiptheid en aanwezigheid
Aanpasbaarheid: vermogen om zich aan te passen aan veranderingen in de organisatie en de efficiëntie te behouden.
Creatieve en vooruitkijkende houding
Tijdsbeheer: projecten/taken zijn op tijd voltooid

Enkel leidinggevende

12345
Resultaten van het bottom-up onderzoek en verzachtende maatregelen van technische, organisatorische, bouwkundige en / of relationele aard
Delegeren: vermogen om taken efficiënt toe te wijzen aan andere personen
Leiderschap: creëer een uitdagende en motiverende werkomgeving die past bij de bedrijfsstrategie
Leiderschap: ondersteun ondergeschikten in hun professionele groei
Mogelijkheid om middelen, risico's, budgetten en deadlines in te plannen

Professionele ontwikkelingsdoelen

Persoonlijke prestatiedoelen

Projectdoelen


Gebruik de volgende ruimte om commentaar te geven over de prestatie-evaluatie.